O autorech

Joseph E. Shigley (1909–1994)
byl profesorem na Michiganské univerzitě, členem Americké společnosti strojních inženýrů ASME (American Society of Mechanical Engineers), nositelem medaile Worcestera Reeda Warnera (1977) a držitelem ceny ASME za vynikající výsledky v oblasti konstruování strojů (1985). Shigley je nesporně jedním z nejznámějších a nejuznávanějších autorů knih věnovaných konstruování strojů a strojních součástí. Napsal osm knih, z nichž mezi nejproslulejší patří Theory of Machines and Mechanisms (3. vydání) a Applied Mechanics of Materials (1976). Byl také vedoucím editorem Standard Handbook of Machine Design (3. vydání). Kniha Konstruování strojních součástí vychází z knihy Machine Design, vydané roku 1956. Dosud vyšla v osmi amerických vydáních a několika překladech do cizích jazyků. Během půlstoletí se stala klasickým dílem v oblasti konstruování strojních součástí. Shigley byl nositelem akademických titulů BSME (Bachelor of Science in Mechanical Engineering) a BSEE (Bachelor of Science in Electrical Engineering) z Purdueovy univerzity a MS (Master of Science in Engineering Mechanics) z Michiganské univerzity. Svoji akademickou dráhu zahájil na Clemsonově univerzitě, kde působil v letech 1936 až 1954. Od roku 1956 až do svého odchodu do důchodu roku 1978 přednášel na Michiganské univerzitě.

Charles R. Mischke
působil jako profesor na Státní univerzitě v Iowě. Za svou vědeckou a pedagogickou práci obdržel řadu ocenění, včetně ceny Americké společnosti strojních inženýrů ASME (1990). Vedle řady odborných statí je autorem knih Elements of Mechanical Analysis (1963), Introduction to Computer-Aided Design (1968), Mathematical Model Building: an Introduction to Engineering (1980) a vedoucím editorem Standard Handbook of Machine Design (3. vydání). Na knize Konstruování strojních součástí se jako spoluautor podílí od pátého vydání. Mischke získal akademické tituly BSME (Bachelor of Science in Mechanical Engineering) a MME (Master of Mechanical Engineering) na Cornellově univerzitě, a Ph.D. na Wisconsinské univerzitě v Madisonu. Je autorizovaným inženýrem ve státech Iowa a Kansas.

Richard G. Budynas
je emeritním profesorem na Rochesterském technologickém institutu. Více jak 40 let se věnuje výuce strojních inženýrů a konstrukční činnosti. Je autorem knihy Advanced Strength and Applied Stress Analysis (2. vydání) a spoluautorem uznávané příručky Roark’s Formulas for Stress and Strain (7. vydání). Na knize Konstruování strojních součástí se jako spoluautor podílí od sedmého vydání. Je nositelem akademických titulů BME (Bachelor of Mechanical Engineering) z Union College a MSME (Master of Science in Mechanical Engineering) z Rochesterského technologického institutu. Ph.D. získal na Massachusettské univerzitě. Je autorizovaným inženýrem ve státě New York.

P§¦?ihl§¤?§¦?en§¤-

Login
Heslo


Zas§¤-lat novinky

Vypl§¦€te sv§¦?j e-mail pro automatick§¤? oznamovan§¤- novinek.
E-mail


Ke sta§¦?en§¤-

 
© 2021 §¤?stav konstruov§¤?n§¤-, FSI VUT v Brn§¥?
e-mail: info@shigley.cz: