Errata

I přes veškerou snahu se překladatelský kolektiv nevyvaruje chyb.

Chyby včetně oprav jsou uvedeny v dokumentu "Errata".

 

Na adrese elektronické pošty info@shigley.cz přivítáme Vaše dotazy, náměty a připomínky k překladu Shigleyho knihy Konstruování strojních součástí.

 

P§¦?ihl§¤?§¦?en§¤-

Login
Heslo


Zas§¤-lat novinky

Vypl§¦€te sv§¦?j e-mail pro automatick§¤? oznamovan§¤- novinek.
E-mail


Ke sta§¦?en§¤-

 
© 2021 §¤?stav konstruov§¤?n§¤-, FSI VUT v Brn§¥?
e-mail: info@shigley.cz



: