Obsah knihy

Předmluva k českému vydání

Předmluva

Poděkování

Značky a názvy nejčastěji používaných veličin

Část 1 Základy konstruování
1 Úvod do konstruování
2 Statistické zpracování dat
3 Volba materiálu
4 Analýza zatížení a napětí
5 Analýza deformací

Část 2 Porušování strojních součástí
6 Porušování způsobené statickým zatěžováním
7 Únavové porušování způsobené proměnným zatěžováním

Část 3 Výpočty a konstrukce strojních součástí
8 Šroubové a nýtové spoje
9 Svarové a lepené spoje
10 Mechanické pružiny
11 Valivá ložiska
12 Mazání a kluzná ložiska
13 Převody ozubenými koly
14 Pevnostní výpočet čelních ozubených soukolí
15 Pevnostní výpočet kuželových a šnekových ozubených soukolí
16 Hřídelové spojky, brzdy a setrvačníky
17 Převody s ohebnými převodovými členy
18 Osy a hřídele

Užitečné tabulky

Rejstřík

Přihlášení

Login
Heslo


Zasílat novinky

Vyplňte svůj e-mail pro automatické oznamovaní novinek.
E-mail


Ke stažení

 
© 2019 Ústav konstruování, FSI VUT v Brně
e-mail: info@shigley.cz: