Na vydání knihy se podíleli

Ústav konstruování Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně http://www.uk.fme.vutbr.cz/

Nakladatelství VUTIUM http://www.vutium.vutbr.cz/

Vysoké učení technické v Brně http://www.vutbr.cz/

Kniha je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

http://opvk.fme.vutbr.cz/

P§¦?ihl§¤?§¦?en§¤-

Login
Heslo


Zas§¤-lat novinky

Vypl§¦€te sv§¦?j e-mail pro automatick§¤? oznamovan§¤- novinek.
E-mail


Ke sta§¦?en§¤-

 
© 2021 §¤?stav konstruov§¤?n§¤-, FSI VUT v Brn§¥?
e-mail: info@shigley.cz: