Podmínky registrace

Definice pojmů:

  • Provozovatel - provozovatel portálu shigley.cz je FSI VUT v Brně
  • Uživatel - osoba, která je občanem České republiky nebo Slovenské republiky a má zde trvalé bydliště a při registraci potvrdí souhlas s těmito pravidly.

Podmínky registrace

Registrovaným uživatelem se může stát každý, kdo souhlasí s níže uvedenými podmínkami a je vlastníkem originálního výtisku knihy J.E. Shigley, Ch. R. Mischke, R.G Budynas: Konstruování strojních součástí, VUTIUM 2010, ISBN 978-80-214-2629-0 s platným jedinečným registračním kódem otištěným v knize, který uvede v registračním formuláři.

Registrace není povinná, ovšem pokud se uživatel rozhodne zaregistrovat, musí uvést údaje, které odpovídají skutečnosti. V případě zjištění zadání nepravdivých povinných údajů si provozovatel portálu vyhrazuje právo na okamžité zrušení uživatelského profilu.

Při registraci je zájemce povinen uvést svou skutečnou e-mailovou adresu, na níž přijímá elektronickou poštu.

Uživatel se zavazuje nevyužívat tento portál ke komerčním účelům.

Každý uživatel či zájemce je povinen seznámit se s těmito pravidly. Šíření jakýchkoliv dat nacházejících se na portálu je možné jen s předchozím písemným souhlasem provozovatele.

Osobní údaje

Registrací uživatel souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o platné ochraně osobních údajů. Uživatel dále uděluje souhlas se zařazením svých osobních údajů do databáze provozovatele a se zasíláním informací o novinkách na portálu shigley.cz

Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje uživatelů nebudou předávány žádné třetí osobě.

Uživatelský profil

Každý uživatel může být v jeden okamžik zaregistrován pouze jednou. V případě zjištění duplicitních registrací nebo nepravdivých údajů (v rozporu se skutečností) si provozovatel vyhrazuje právo úplného zrušení všech duplicitních registrací. Uživatel je seznámen s tím, že informace, které mu budou posílány na jím uvedený e-mailový účet, mohou mít povahu obchodního sdělení a pro tyto účely uživatel udílí provozovateli ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, s takovýmto postupem souhlas. Provozovatel je oprávněn zamezit přístupu uživateli, který poruší tyto podmínky registrace, a vyhrazuje si právo i na zrušení uživatelského profilu bez udání důvodu. Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoliv následky, které mohou uživatelům vzniknout v důsledku používání tohoto portálu. V případě jakéhokoli útoku na server provozovatel nenese odpovědnost za data uložená na portálu. Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto podmínek.

Dne 1.9.2010.

Přehled služeb pro registrované uživatele a podmínek jejich užívání

V průběhu několika dní budou do chráněné sekce vloženy tyto materiály:

  • Metoda konečných prvků
  • Řešené příklady s oblasti konstruování strojních součástí
  • Errata

Stránka s materiály bude průběžně doplňována.

Materiály zveřejněné na serveru shigley.cz jsou majetkem FSI VUT v Brně. Materiály může stahovat a užívat jen registrovaný užvatel pouze pro vlastní potřebu, a to v souladu s registračními podmínkami. Šíření jakýchkoliv dat nacházejících se na portálu je možné jen s předchozím písemným souhlasem provozovatele.

Prohlášení o ochraně osobních dat

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou v souladu s platným zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.  Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky, pro účely registrace a pro komunikaci s uživatelem.

Dne 1.9.2010.

P?ihl??en-

Login
Heslo


Zas-lat novinky

Vyplte sv?j e-mail pro automatick? oznamovan- novinek.
E-mail


Ke sta?en-

 
© 2021 ?stav konstruov?n-, FSI VUT v Brn?
e-mail: info@shigley.cz: