Překladatelský kolektiv a vědecká redakce

 

Vedoucí překladatelského kolektivu a vědecká redakce

prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně (část 3)
doc. Ing. Miloš Vlk, CSc., Vysoké učení technické v Brně (část 1, 2)

 

 

Odborná revize 3. části

doc. Ing. Ludvík Prášil, CSc., Technická univerzita v Liberci

 

 

Vedoucí překladatelé jednotlivých kapitol a doplnění překladu

prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně (kap. 13, 16, 17, 18)
doc. Ing. Jana Horníková, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně (kap. 4, 5)
Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D., Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. (kap. 6)
Ing. Milan Klapka, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně (kap. 15)
prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně (kap. 12)
Ing. Jiří Man, Ph.D., Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. (kap. 7)
prof. RNDr. Pavel Šandera, CSc., Vysoké učení technické v Brně (kap. 2)
Ing. Michal Vaverka, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně (kap. 8, 14)
prof. RNDr. Bohumil Vlach, CSc., Vysoké učení technické v Brně (kap. 3)
doc. Ing. Miloš Vlk, CSc., Vysoké učení technické v Brně (kap. 1, 9)
Ing. Martin Vrbka, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně (kap. 10, 11)

 

 

Na překladu se dále podíleli

prof. Ing. František Boháček, DrSc. (kap. 11)
doc. Ing. Jiří Burša, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně (kap. 8)
Ing. Petr Dobeš, CSc., Fuchs Oil Corporation (CZ), spol. s r.o. (kap. 16)
Ing. Vladimír Fuis, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně (kap. 10)
prof. Ing. Vladimír Moravec, CSc., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (kap. 13, 14, 15)
doc. Ing. Ludvík Prášil, CSc., Technická univerzita v Liberci (kap. 14, 15)
Ing. Jiří Venclík, Dr., Vysoké učení technické v Brně (kap. 17, 18)
Ing. Pavel Ždímal, CSc., Vysoké učení technické v Brně (kap. 17, 18)

 

P?ihl??en-

Login
Heslo


Zas-lat novinky

Vyplte sv?j e-mail pro automatick? oznamovan- novinek.
E-mail


Ke sta?en-

 
© 2021 ?stav konstruov?n-, FSI VUT v Brn?
e-mail: info@shigley.cz: