Řekli o knize

„Shigleyho kniha je biblí strojního inženýra. Jednotlivá témata jsou popsána vyčerpávajícím způsobem, včetně řady odkazů na odborné prameny. Kniha představuje cenný zdroj informací, který lze užít při řešení prakticky všech konstrukčních problémů.”
Michael R. Kendall
Univerzita svatého Martina, Lacey, Washington

„Pokud bych si měl vybrat jedinou publikaci v oblasti konstruování strojů jako referenční, byla by to tato kniha“.
David M. McStravick
Riceova univerzita, Houston, Texas

„Shigleyho výklad je precizní a má vynikající jazykový styl. Text je podán atraktivní a čtivou formou, takže kniha předčí ostatní učební texty.“
Xiaojiang Jack Xin
Kansaská státní univerzita, Manhattan, Kansas

 

Vyšlo v tisku

Technický týdeník č. 22/2010, ročník 58, str.29; 26. 10. 2010

Vyšla ojedinělá kniha věnovaná konstruování strojů

Události na VUT v Brně č. 11/2010, ročník 20, str.10; 10. 11. 2010

Bible strojního inženýra konečně v Češtině

 T+T Technika a trh č. 11-12/2010, ročník 18, str. 2; 3. 12. 2010

Konstruování strojních součástí...bible strojního inženýra konečně v Češtině

P?ihl??en-

Login
Heslo


Zas-lat novinky

Vyplte sv?j e-mail pro automatick? oznamovan- novinek.
E-mail


Ke sta?en-

 
© 2021 ?stav konstruov?n-, FSI VUT v Brn?
e-mail: info@shigley.cz: