Vydavatelství

Nakladatelství VUTIUM vydává studijní, vzdělávací a odbornou literaturu celoškolského charakteru s širokou působností, především původní a překladové učebnice, vědecké práce, monografie, učební texty, periodika a to v klasické i v elektronické verzi s využíváním dostupných informačních technologií.

http://www.vutium.vutbr.cz/

P§¦?ihl§¤?§¦?en§¤-

Login
Heslo


Zas§¤-lat novinky

Vypl§¦€te sv§¦?j e-mail pro automatick§¤? oznamovan§¤- novinek.
E-mail


Ke sta§¦?en§¤-

 
© 2021 §¤?stav konstruov§¤?n§¤-, FSI VUT v Brn§¥?
e-mail: info@shigley.cz: